بهینه کردن وب سایت

پس از طراحی سایت و ایجاد وب سایت نوبت به بهینه کردن وب سایت است. بهینه سازی نقش مهمی در افزایش بازدید سایت شما توسط مشتری های هدف دارد. منظور از مشتری هدف، مشتری یا بازدید کننده ای است که طالب کالا، محصولات یا خدمات شرکت شما است. بدون بهینه سازی وب سایت، وجود وب سایت تنها می تواند نقش یک بروشور آنلاین را برای شما بازی کند و نقش مهمی در رشد تجارت شما نخواهد داشت.

برای ملموس شدن موضوع به این مثال توجه کنید: وجود وب سایتی که از لجاظ موتورهای جستجوگر بهینه نشده باشد، همانند سوپر مارکت لوکسی است که در بیابان بنا شده است و با اینکه محصولات و کالاهای لوکس فراوانی در این سوپر مارکت موجود است، ولی بدلیل قرار گرفتن در بیابان مراجع کننده ای نخواهد داشت.

در ایران هنوز فرهنگ بهینه سازی وب سایت بطور کامل شکل نگرفته و آگاهی مردم از بهینه سازی وب سایت بسیار محدود است و تصور می کنند که تنها هزینه ای اضافی است که طراحان سایت به آن توصیه دارند، در حالیکه در جوامع پیشرفته مسئله بهینه سازی سایت از دید موتورهای جستجو حائز اهمیت فراوانی است و شرکتها حاضرند هزینه هنگفتی بابت بهینه کردن وب سایت خود بپردازند، زیرا آگاهی و اطمینان دارند که بعد از صرف هزینه و انجام تکنیک های سئو توسط کارشناسان خبره، خیلی بیشتر از آن هزینه ای که پرداخت کرده اند، درآمد خواهند داشت.

پاسخ دهید