متن سایت فاکتور مهم در موفقیت سایت

آیا می دانید پس از ساخت سایت، متون سایت چقدر در موفقیت وب سایت شما می تواند نقش داشته باشد؟

هرچقدر وب سایت شما دارای متون مرتبط با زمینه فعالیت شما باشد و کلمات کلیدی مورد نظر در این متون بکار گرفته شده باشد، اهمیت سایت شما در نزد موتورهای جستجو بالاتر خواهد رفت.

پس تا می توانید پس از ساخت سایت از مطالب، نوشته ها و مقالات مرتبط با زمینه فعالیت خود، در سایت استفاده کنید و از کپی کردن متون سایت های دیگر جدا خود داری کنید. چراکه موتورهای جستجو مطالب تکراری را متوجه شده و رتبه سایت شما را کاهش داده و یا وب سایت شما را در لیست سیاه قرار خواهند داد. هرگز آنرا تجربه نکنید.

تراکم کلمات کلیدی، در متن سایت نیز باید مورد توجه قرار بگیرد، البته اگر بیش از حد هم از کلمات کلیدی استفاده کنید، گوگل متوجه حالت اسپمینگ خواهد شد و رتبه سایت را کاهش خواهد داد.

با گذاشتن مقداری وقت، بهترین نوشته ها و داده ها را خودتان جمع آوری کرده و در سایت خود قرار دهید. بروز رسانی مرتب و مداوم وب سایت شما نیز از دید موتورهای جستجو حائز اهمیت است. سعی کنید در نوشتار خود از لینک های مرتبط با متن نیز استفاده کنید.

استفاده از تگ برچسب نیز به شما می تواند بسیار کمک کند، در نوشته های خود، از تگ برچسب کمک بگیرید. می توانید کلمات کلیدی را بعنوان تگ برچسب در نوشته بکار بگیرید.

پاسخ دهید