طراحی وب سایت شرکت ستاره تابان پاک

قرارداد طراحی سایت شرکت ستاره تابان پاک با وب آران به امضا رسید.
شرکت ستاره تابان پاک واقع در منطقه آزاد انزلی بعنوان یک هسته تحقیقاتی کار خود را آغاز نموده و از همان بدو فعالیت با برخورداری از کادر توانا موفق به انجام پروژه های تحقیقاتی بسیاری گشته که عموماً مورد نیاز صنایع دفاعی و خودروسازان و غیره می باشد.