طراحی سایت شرکت پاکسازان افق فردا

طراحی وب سایت شرکت پاکسازان افق فردا به گروه طراحی سایت وب آران واگذار شد. شرکت پاکسازان افق فردا در سال ۱۳۸۴ در راستای مدیریت و بازیافت مواد بنابر اصل ۵۵ قانون شهرداری تبصره ۴ بند ۲ مصوبه ۲۰/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۳۸۹ نیز بمنظور تحقق بخشیدن به اصل حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های مصرفی در امر کشاورزی اقدام به راه اندازی خط تولید کود کمپوست نموده است. دامنه انتخاب شده برای این شرکت paksazanco.com در نظر گرفته شد. هم اکنون می توانید وب سایت این شرکت را با این آدرس مشاهده نمایید.

۳ تیرماه ۹۰