طراحی سایت شرکت اوراس گهر

طراحی وب سایت شیرآلات اورس گهر  به دو زبان فارسی و انگلیسی  با وب آران انجام شد. آدرس اینترنتی این شرکت orasegahar.com است و عمده محصولات این شرکت در زمینه شیرآلات بهداشتی ساختمان می باشد.