قرارداد طراحی سایت شرکت سازه ترمز

طراحی وب سایت شرکت سازه ترمز به دو زبان فارسی و انگلیسی با وب آران به انجام رسید. نشانی اینترنتی این شرکت sazehtormoz.com است و عمده محصولات این شرکت انواع شلنگ ترمز و کلاچ خودرو می باشد.

این شرکت پس از کسب اولین گواهینامه ISO 9002 از شرکت TUV NORD در تابستان سال ۱۳۸۲ و تعریف خط مشی اهداف کلی و برنامه های اجرایی در قالب زمانبندی های از پیش تعیین شده در سال ۱۳۸۳، موفق به اخذ گواهینامه ISO/TS/16949 : 2002 از شرکت TUV NORD ایران – آلمان گردید . سپس با بسیج تمامی عناصر سازمان مشتمل بر فعالیت ها ( فرآیندها و عملیات ) محصولات و خدمات را که در ارتباط متقابل با محیط زیست بود شناسایی شده و ضمن مشخص کردن آثار مثبت و منفی آنها و تعریف خط مشی لازم ، نظام مدیریت زیست محیطی و بهداشت و ایمنی را در مجموعه برقرار کرد و پس از تلاش بسیار در آبانماه ۱۳۸۴ موفق به دریافت گواهینامه های ISO/14001 و ISO/18001 از شرکت TUV NORD ایران – آلمان گردید .
همچنین در سال ۱۳۸۶به عنوان واحد نمونه صنعتی در استان اصفهان معرفی گردیده است و دارای گرید B ساپکو و گرید B مگاموتور در ارائه تولیدات خود می باشد.